"el-Kâbid, el-Bâsit" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21

logo.png

اَلْقَابِضُ، اَلْبَاسِطُ
"el-Kâbid, el-Bâsit"
el-Kâbid, Yüce Rabbimizin "Dilediği mahlukunun maddi ve manevi rızkını daraltan; ruhları alan, kabzeden; bütün alemi kabza-i kudretinde, yani tasarrufunda bulunduran" manalarına gelen ism-i şerifidir.
el-Bâsit, Yüce Rabbimizin "Dilediği mahlukunun maddi ve manevi rızkını genişleten, rahatlatan; yeryüzünü serip döşeyen; her hayrı veren" manalarına gelen ism-i şerifidir.
BU İSM-İ ŞERÎFLERİN HAVÂSSI
1. Her kim: "el-Kâbid"
اَلْقَابِضُ
ism-i şerifini her gün bir ekmek parçasına yazmak üzere kırk gün boyunca kırk parça ekmek lokması üzerine misk ve zaferan (safran)la yazıp her gün bu ekmek parçalarından bir tane yerse açlık belasına tutulmaz.
2. Her kim"el-Kâbid"
اَلْقَابِضُ
ism-i şerifini kendisinden veya başkasından şerleri ve karanlıkları defetmek için bin kere okursa, hiçbir şerli mahluk o gece ve günde ona zarar veremezler.
3. Her kim"el-Kâbid"
اَلْقَابِضُ
ism-i şerifini cuma gecesinde yüz kere okursa bu onun için Allâh-u Te'âlâ'ya yakınlık vesilesi olur.
4. Her kim"el-Kâbid"
اَلْقَابِضُ
ism-i şerifini okumaya devam ederse birçok isteği yerine gelir, hatta havada uçan kuşları havada hapsetmek istese bu bile gerçekleşir.
5. "el-Kâbid"
اَلْقَابِضُ
ism-i şerifini okumaya devam eden kimsede celal sırrı ağır basar. Kimse onun yüzüne dikkatle bakmaya ve karşısında durup düşmanlık etmeye cesaret edemez.
6. Her kim bir zalimin helakı için salı gecesi (pazartesiyi salıya bağlayan gece), gece yarısından sonra tenha bir yerde oturup o zalimin şeklini göz önüne alarak dokuz yüz üç defa: "Yâ Kâbid"
يَا قَابِضُ
zikrini okursa o zalim helak olur.
Ama şunu unutmamalıdır ki, bu uygulama bedduaya müstehak olmayan kimseye karşı yapılırsa, böyle yapmak o kişiye karşı bir zulüm olacağından o beddua okuyana isabet eder. Dolayısıyla bu havastan istifade etmek için fevkalade dikkat lazımdır.
7. Her kim: "el-Bâsit"
اَلْبَاسِطُ
ism-i şerifini kuşluk namazından sonra ellerini semaya doğru kaldırarak on kere okuyup, sonra ellerini yüzüne sürerse Allâh-u Te'âlâ kendisine zenginlik kapılarını açar.
8. Her kim: "el-Bâsit"
اَلْبَاسِطُ
ism-i şerifini çokça zikrederse eğer bir korkusu varsa zail olur, üzüntülüyse sevince ğark olur.
9. Tam bir itikad ile her gün sabah namazından sonra: "Yâ Bâsit"
يَا بَاسِطُ
zikr-i celilini yetmiş iki defa okumaya devam eden kişinin rızkı bol olur, kalbi de me'arif-i ilahiye ile dolar.
10. Her gün sabah namazından sonra yetmiş iki defa: "Yâ Bâsit"
يَا بَاسِطُ
dedikten sonra aşağıdaki zikri okuyan kimseye Allâh-u Te'âlâ rızık genişliği sebeplerini yaratır ve ondan sıkıntıyı izale buyurur. [Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu'l-hâcât, sh:28-29; eş-Şeyh Mâu'l-'ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:324; İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:53-54; Muhammed Şebrâvî, Fevâidü'l 'ızzi'l-esnâ fî şerhi esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:32-34; Yûsuf en-Nebhânî, Se'âdetü'd-dâreyn, sh:506; Seyyid Süleyemân el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh:1/75-79, 3/187-188]