Havas İlmi El Aziz İsmi Şerifi İzzetli ve Heybetli Olmak İçin

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
İzzetli ve heybetli olmak için, Azîz ismi şerifinin şu

dörtlü vefkini:

1.png


yazıp üzerine aldıktan sonra her farz namazın ardından 41defa Yâ Azîz ismi şerifini okuyup, üç (3)defada şu mübarek duayı okursun.

Rabbi evfiknî mevkıfel ızzi vel kemâli vel behcetil
celâl. Hattâ lâ ecide zerreten ve lâ dekîkaten illâ
vekad ğaşîhâ min ızzike mâ yemna'hâ minez zilli li
ğayrik. Hattâ üşâhide zülle min sivâyi li ızzetî beke
müeyyiden bi rakîkatin miner ru'bi yahdau lî bihâ
külle şeytânin merîdin ve cebbârin anîd. Ve übkıye
alâ züllil ubûdiyeti fil ızzi bekâen yebsut lisânil
i'tirâfi ve yakbidu lisâned da'vâ inneke entel azîzil
cebbâril mütekebbiril kahhâr. Ve kulil hamdülillâ
hillezî lem yettehız veleden ve lem yekün lehü
şerîkün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minez
zilli ve kebbirhü tekbîrâ.

Kaynak : EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ