Dişi Cin Daveti (Risk İçerir)

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21

logo.png


Bir yere girip etrafını daire ile çevirip bu azimeti 1000 bin defa oku okuma anında cemacem cavi ve luban buhur et.
77 gün tamam olunca hayile adlı kadın cinnia sana gelir ve bütün hacetlerini reva görür AZİMET BUDUR
ya haile ya vaile ya ümmüşşuurussaayile ve asbatukel mayile ve ihvetükettemaniye ve ebu ke zaglef ve ümmüke zeryune irkebi hayluke vedekkked devin fi hazihilleyleti ve ahrukil hicabellezi beynena ve beyneke bi hakki hazihil esmai aleyke vetaatiha ledeyke ehya şerahiya edunayi asbautin ale şedayin el vahan-2 el-acel-2 es-saate-2


Dikkat: Ehli Olmayan Kişiler Yapmasın.Ağır Sonuçlar orataya çıkabilir.