Hüddam İlmi Daveti Sebasebi Şerifin Riyazeti

Hüddam İlmi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Eğer bu daveti şerifin riyazetini yapmak istersen, 41 gün boyunca riyazetli oruç
tut. Her farz namaz ardından daveti şerifi 7 defa oku. Kalan son 7 gün halvete
gir. Sonra büyükçe bir kağıt alıp ortasına otur. Senin ön tarafına büyük hatemi
çiz. Küçük hatemi arka tarafına gelen (sırt tarafına) yere çiz. Üçüncü hatemi sağ
tarafına ve dördüncü hatemi sol tarafına çiz. Bundan evvel dahi kendine salih bir
kimse bul, ki: sana ezan vakitlerini haber etsin. Yanında bir kandil olsun gece
gündüz yakabilirsin. Son 7 gün boyuncada daveti şerifi her farz namaz ardından
21 defa oku. Bundan evvelce dahi yepyeni içi geniş bir kase al. Bu kaseye her
gün büyük hatemi, daveti şerifi, fatiha-ı şerifi, ihlası şerifi, kadr suresini, inşirah
suresini, yazıp her gün bununla orucunu aç. İftarda kuru üzüm, hurma ve tuzsuz
arpa ekmeği ve zeytin ye. Bu son 7 günün il gününde beyaz bir yılan zuhur eder,
yanındada kedi vardır. Bunlar daveti şerifin hadimleridir. Bunlar zuhur edince :
ettâ-atu lillâhi veli esmâihȋ velirru-ûsul erba-ati: dersin. Sen böyle diyince onlar
gözden kaybolup gider. Nefsine ve aklına hakim ol. 2.ci 3.cü 4.cü 5.ci günlerde
ise bembeyaz kuşlar zuhur eder. Bunlar senin yüzüne doğru uçarak gelirler.
Yine nefsine ve aklına hakim olup: ettâ-atu lillâhi veli esmâihȋ velirru-ûsul erbaati, fe’tûnȋ fȋ ahseni sûretin bârekallâhu fȋküm ve aleyküm: dersin. Böyle diyince
kuşlar gözden kaybolup gider. 7.ci gece 4 tane kuş sana gelip başında uçarlar.
Bunlara iltifat etme. Bunlar gözden kaybolup gidince 2 tane daha kuş zuhur
eder. Bunların biri diğerinden büyüktür. Bunlar gelip önünde otururlar. Hemen
bunlarada: ettâ-atu lillâhi veli esmâihȋ velirru-ûsul erba-ati, fe’tûnȋ fȋ ahseni
sûretin bârekallâhu fȋküm ve aleyküm, dersin. Böyle diyince daha güzel bir
surete bürünüp tekrar zuhur ederler. Bunlara hemen altından birer kürsi kurarlar.
Bunlar kürsiye otururlar önlerinde sayısını yalnızca Allahü tealanın bildiği kadar
çeşit çeşit hadimler vardır. Sonra bu 4 dü sana (Ey Allahın kulu bizden ne
istiyorsun, dünyalık her ne talep edersen hemen verelim derler. Bunlardan
dünyalık bir şey dilemeyip : ettâ-atu lillâhi veli esmâihȋ velirru-ûsul erba-ati,
dersin. Tekrar sana bizden ne istiyorsun diye sorarlar. Ben sizden ahd ve yemin
istiyorum ve hem yardımcılarınızdan birinin bana her işimde yardımcı olmasını
istiyorum dersin. Ordakiler beyaz siyah kırmızı ve yeşil olmak üzere 4
renktedirler. Sana derlerki hangi renkten dilersen birini seç. Sen de beyaz
renklilerden sec. Onlardan birini öne çıkar. Hemen ahd ve yemin ettir. Oda sana
şartlarını söyler. Farzları asla terketmeyeceksin, mahlukata eziyet etmeyeceksin,
içki içmeyeceksin, der. Sende kabul edip ahd ve yemin edersin. Azizim bundan
sonra bil ki: dünya senindir. Dünya eline geçti demektir. Ben bukadarla ihtisar
ettim amma bu daveti şerifin ve riyazetinin daha çok havvasları vardır.
Şimdi hatemleri ve buhurları zikreelim.

Daveti şerifin buhurları: saf öd, cavi, mastik, lübanı zeker, misk. Bunların hepsi
birbirine karıştırılıp halis gül suyunda iyice yoğurulup küçük küçük habbe
yapılıp karanlık ışık görmeyen bir yerde muhafaza edilir. Hacet anında
kullanılır.

Büyük hatem budur

1.png


İkinci hatem budur.

2.png


Üçüncü hatem budur.

3.png


Dördüncü hatem budur.

4.png


Bu daveti şerifin en kıymetli ve muteber vefkinden biri budur. Yazılma vakti kamer saatidir, hilalin nuru ziyade olmalıdır

5.pngKaynak: Gencine Esrar