İslami Sohbet Düğünlerde bir süre takıp sonra geri vermek üzere kolye, bilezik gibi altının kiraya verilmesi caiz midir?

İslami Sohbet

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Altın kolye, bilezik gibi ziynetin (süs eşyasının), bozdurulmadan bizzat kendisini (aynını) geri vermek şartıyla düğün gibi münasebetlerde kullanmak için kiralanması caizdir. Çünkü burada altın bozdurulmadan iade edileceğinden, verilen bedel süs eşyasının (aynının) karşılığında değil, bu eşyanın kullanılmasıyla elde edilecek menfaatin karşılığındadır (Şeybani, Asl, (Katar baskısı) III, 521; Sahnun, el-Müdevvenetü’l-Kübra, III, 428; Serahsi, Mebsut, XV, 170; İbn Maze, el-Muhitu’l-Burhani, VIII, 153; Nevevi, el-Mecmu’, VI, 46; İbn Kudame, el-Muğni, VI, 143; Ali Haydar, Dürerü’l-Hükkam, I, 581).
Bununla birlikte maddi imkanı olmayan kişilerin toplum nezdinde kendilerini varlıklı gibi gösterme temayülünde olması ve gerçekte olmayanı varmış gibi göstermesi ahlaki açıdan doğru bir davranış değildir.

Din İşleri Yüksek Kurulu 15.09.2020