Cinlerden Korunmak Ve Onları Kovmak İçin Dua

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Bismillâhirrahmânirrahıym* Hâzâ kitâbün min muhammedin rasûli rabbil âlemîn* İlâ men tarakad dâra minel ummâri vez züvvâri ves sâlihıyne illâ târikin yatruku bi hayrin yâ Rahmânü emmâ ba’dü fe inne lenâ ve leküm fil hakkı siaten fe in tekü âşikan mûlian ev fâciran muktehımen ev râıyen hakkan mübtılen hâzâ kitâbüllâhi yentıku aleynâ ve aleyküm bil hakkı innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta’melûne ve rusülünâ yektübûne mâ küntüm temkürûne ütrukû sâhıbe kitâbî hâzâ ventalikû ilâ abedetil asnâmi ve ilâ men yez’umü enne meallâhi ilâhen âhara lâ ilâhe illâ hüve küllü şey’in helikün illâ vechehû lehül hükmü ve ileyhi türceûne tuğSebûne hâ mîm lâ tünsarûne hâ mîm ayn sîn kâf teferraka a’dâüllâhi ve beleğat huccetüllâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semiy’ul alîm*
Sırları:
Ebû Dücâne (r.a.), Allah Rasulü (s.a.v.)’in huzuruna gelip: “Yâ Resulellah! Yatağıma geldiğim zaman değirmen sesi, arı vızıltıları gibi sesler işitiyorum, şimşek parıltısı gibi bir şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin orta yerinde siyah ve uzun gölge gibi bir mahlukun olduğunu görüyorum. Yakalamak için elimi uzattığımda derisinin üzerindeki kılların kirpi dikeni gibi olduğunu ve ağzından yüzüme karşı ateş parçaları attığını görüp beni yakacağını zannediyorum ve bu yüzden uyuyamıyorum, korkuyorum.” dedi.
Rasulü Ekrem (s.a.v.):
— Ey Ebu Dücâne! Evinize gelen korkunç bir mahluktur. Bana kağıt kalem getiriniz.” buyurdu.
Getirilen kağıt ve kalemi Hazreti Ali (k.v.)’e verdi ve: “Bismillah. (Yukarıdaki duayı) yaz.” buyurdu.
Ebu Dücâne (r.a.) diyor ki:
“Rasulü Ekrem (s.a.v.)’in yazdırdığı bu mektubu, (duayı) götürüp başımın altına koydum ve yattım. Gece yarısı uyanmışım, kulağıma çığlık sesleri geliyordu:
“Lât ve Uzza’ya yemin ederim ki, bizi yaktın. Bumektubun sahibi Muhammed (s.a.v.) hakkı için bu mektubu kaldır. Senin evine ve etrafına katiyen yaklaşıp gelmeyeceğiz.” Ebû Dücâne (r.a.) diyor ki:
“Bunun üzerine sabahleyin erkenden kalkıp Rasulü Ekrem (s.a.v.)’in arkasında sabah namazını kıldım. Cinlerin feryadını Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e haber verdim.”
Rasulü Ekrem (s.a.v.) bana:
— Yâ Ebâ Dücâne! O mektubu kaldır. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, eğer sen o mektubu kaldırmazsan onlar kıyamete kadar azap içinde kıvranırlar.” buyurdu.455
NOT: Aziz kardeşim! Yirminci asrın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulman için her ne halde olursan ol, Allah (c.c.)’nün ve Rasulü Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in nurlu yolundan ayrılma. Daima salavat getirmek suretiyle Efendimiz Aleyhisselam’a adresini bildir. O’nun öğrettiği mübarek duaları alışkanlık haline getirip, duanın manevi bir silah olduğunu unutma. İşte bu dua da manevi silahlardan biridir. Şeytan ve cinlerin musallat olmasından kurtulman için Efendimiz Aleyhisselam’ın tarif etmiş olduğu şekilde kullanman kâfidir.