Havas İlmi Besmele Vefki Şerifi Faydaları (Anlatım)

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
1.png


1- 7 gece gece yarısından sonra 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredip duayı 132
defa duayı “Essalatü vesselamü eleyke ya seyidi ya resulullah haz biyed kallet hilleti edrikni
edrikni bilutfike ve keremike ya nebiyyir rahmeti veya kaşifil gummeti” ve 19 defa duayı
“Allahümme inni eselük bihakki Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi hürmeti
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Azemeti
bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Celali bismillahirrahmanirrahim. Ve bi kemali
bismillahirrahmanirrahim. Ve Heybeti Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi menzeleti
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Melekuti Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Ceberuti
bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Kibriyai Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi sinai
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Behai bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Kerameti
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Sultani Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Bereketi
Bismillahirrahmanirrahim. Vebi İzzeti Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Kudreti
Bismillahirrahmanirrahim. İrfa kadri, verşah Sadri ve yessirli emri, verzuknimin haysüla ahtesib
bifadlike ve keremike ya Erhamer Rahimin. Ya men hüve Kaf ha ya ayın sad ve Ha Mim ayın. Sin
kaf. Eselüke Bicelali izzeti ve Cemalil Heybeti ve Ceberutil Azametien tecalenimin ibadikes
salihin. Ellezine la havfün aleyhim vela hüm yahzenun. Birahmetike ya erhamerrahimin. Ve en
tüsalliye ala seyyidina ve nebiyyina ve Mevlana ve Kurrete uyunina ve nuru ebsarina
Muhammedin sallallahü Teala aleyhi ve sellem. Ve ala alihi vakzı haceti ve müradi. Bilutfike ve
keremike ya Mücibül muztarrine” okuyanın istekleri gerçekleşir.
2- Her gece yatmadan önce 21 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikreden sabaha kadar
rahat uyur.
3- Kişi zalimin karşısına çıkacağı zaman 50 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredip
zalimin yüzüne üflerse zalimin kalbi
yumuşar.
4- Kişi güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa “Bismillahirrahmanirrahim” ve bu kadar
da Salat’ü Selam “Allahumme salli
ve sellim ala seyyidina Muhammed” okursa rızkı artar. Kişiye hiç beklemediği yerden rızklar
gelir.
5- Bir bardak suya 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredilip su sevilen kişiye içirilir.
6- Bir bardak suya 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredilip unutkan kişi suyu 7
sabah içerse unutkanlığı yok olur.
7- 40 gün sabah namazından sonra 2000 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredenin kalp
gözü açılır.
8- Kişi, ihtiyaçlarının halledilmesi için Perşembe günü oruç tutup akşam zeytin veya hurma ile
iftar edip akşam namazını kıldıktan sonra
121 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredip uyuyuncaya kadar
“Bismillahirrahmanirrahim” diye zikreder. Cuma günü
sabah namazından sonra 121 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredip Besmelenin
vefkini taşırsa kişiyi herkes sever.
Kişilerden istediklerini elde eder.
9- Vefki taşıyanın rızkı artar. Borçlarını öder.
10- Vefkin suyunu içen hasta iyileşir.
11- Vefkin suyunu içen kadın rahat doğum yapar.
12- Vefkin olduğu yere cin ve şeytan giremez. Ev de bereket artar. Vefk dükkana asılırsa
müşterileri artar. Vefkin olduğu yere düşman
giremez. Nazar olmaz
13- Vefk Muharrem ay’ının ilk gününde yazılıp taşınırsa o yıl kişi her şeyden korunur.
14- Vefki taşıyan kadının çocuğu olur. Vefki taşıyan kadının çocuğu düşmez.
15- Vefk bahçeye, tarlaya gizlenirse oranın bereketi artar ve tehlikelerden korunur.
16- Vefk balık ağına takılırsa çok balık tutulur.
17- Vefk ambarın veya herhangi bir şeyin üzerine ya da içine konulursa oranın bereketi artar.
18- Vefkin üzerine 50 defa “Errahmanirrahim” ve 150 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye
zikredip üflenir. Vefk ile zalimin yanına
gidilirse kötülüklerden korunur. Kişi istediklerini elde eder.
19- 14 gün oruç tutulur. Yemek de riyazat edilir. Beş vakit namazlardan sonra 1000’er defa
“Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredenin
kalp gözü açılır.
21- Besmelenin ve Vefk’i A’zamın vefkini taşıyan tehlikelerden korunur. Kişi itibarlı olur.
22- Vefki taşıyanın hayatı rahat geçer. Kişinin nefsinde, malın da ve çocuğunda sıkıntı olmaz

2.png

23- Vefk kurşun levha üzerine yazılır. Vefke zalimin ismi yazılır. Vefk ateşin temas etmeyeceği
yere gizlenir. Zalim kötü huylarını bırakır.
Eğer vefk ateşe temas ederse zalim ölür.
24- Aşağıdaki vefki yazıp anlatıldığı gibi işlem yapıldıktan sonra vefk gizlenmeden dua 7 defa
“Bismilhayyil kayyumillezi anet lehül vücuhü ve haşiat lehül esvatü ve veciletil kulubümin
haşyetihi eselüke en tuliyye ve tüsellime ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve
sellim ve en takdıye haceti fi (Burada beddua edilen kişinin ismi …………….. zikrolunur”.
Allahümmein künte talemü ennehüin kane yerciu amma hüve fihi fehdihi ve vefkıhi ve inkünte
talemü ennehüla terciufe enzele aleyhi belaike ve sahatike ve gadabeke ve ehlekehü ya kahirü
ya kadirü ya muktedirü ya Allah” yukarı da tarif edildiği gibi vefk sürekli yanar ve ateşe yakın
yere gizlenir. Vefke 700 defa “Bismillahirrahmanirrahim” zikredilir. Zalim zulmünden vazgeçer.
Vazgeçmezse kahrolur.
25- İsteği olan Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutup Cuma günü camiye gitmelidir.
Camiye gitmeden önce biraz sadaka vermelidir. Cuma günü namazını kıldıktan sonra kişi
ellerini kaldırıp “Allahümme inni eselüke bismikel azıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezi la
ilahe illa hüve alimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym. Eselüke bismikellezi
meleüssemavati velardı ve eselüke bismike Bismillahirrahmanirrahim ellezi anet lehül vücuhü
ve haşeat lehül asvatü ve veciletil kulubü min haşyetihi en tüsalliye ala seyyidina muhammedin
ve ala alihi ve sahbihi ve sellim en takdil hacevi ve hiye (Burada istek istenir)”.
26- Kişi vefki başına veya dişinin ağrıyan yerine koyarsa ağrı iyileşir.

Kaynak: Kitabul Mecmautul