"Allah'ın dünya hayatında kendisini göstermemesinin hikmeti"