"Allâh" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

اَللهُ
"Allâh"
BU İSM-İ ŞERİFİN HAVÂSSI
1. Kendisini okuyan için yakinin (şüphesiz inancın) artması ve kendi zatında yahut sıfatlarında veya fiilerinde ulaşmak istediği bütün maksadların hasıl edilmesidir. Nitekim ulema: "Her gün bin kere: 'Yâ Allâh, yâ Hû'
يَا اَللهُ، يَا هُو
siğasiyla zikretmeye devam edene Allâh-u Te'âlâ kemal-i yakin (Allâh'ı ve ahireti görüyormuşcasına mükemmel bir iman) nasib eder" demişlerdir. [İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:24-25]
2. Gündüz ve gece her fırsatta Lafza-i Celal'i zikre devam eden kişiye Allâh-u Te'âlâ celal ve heybet ihsan buyuracağından o kişi herkes nezdinde makbul ve muhterem olur. Aynı zamanda basireti açılacağından manevi sırlara vakıf ve ruhaniyetlerle münasebeti ziyade olur. Olacak hadiseleri önceden müşahede edebilir. Her türlü nimet ve bereket üzerine yağar. Zikre başlarken önce: "Yâ Allâh"
يَا اَللهُ
diye başlanır sonra nida harfi terk edilip: "Allâh, Allâh"
اَللهُ اَللهُ
diye devam edilir.
3. Abdestli ve ihlaslı bir şekilde her sabah bin defa: "Lâ ilâhe illâllâh"
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
zikrine devam edenin Allâh-u Te'âlâ rızkını ve geçimini bol ve kolay eder o kişi zaruret ve ihtiyaçtan kurtulur.
4. Uykudan önce Lafza-i Celal'i veya Kelime-i Tevhid'i bin kere okuyanın ruhu Arş'ın gölgesinde bulunur. Şeytan şerri başta olmak üzere her türlü beladan mahfuz olur.
5. Abdestli bir şekilde yatağa yatıp Lafza-i Celal kıraatına başlayan ve uyuyana kadar bu zikre devam eden kişi melekut aleminin sırlarına erer, rüyasında hayırlı şeyler görür, müşkil işleri hallolur. Bulunduğu eve hiçbir afet ve bela inmez.
7. Güneş doğarken bin kere Lafza-i Celal veya tevhid zikri yapan kimsenin nefsi ve şeytanı zayıflar ve ona kötü bir şey yaptırmaktan aciz kalırlar. Bu kişi heva ve hevesine kapılmaktan kurtulur, o gün akşama kadar zararlı ve hayırsız bir şeye teşebbüs etmez.
8. Yüksek bir makam ve mevkiye ulaşmak isteyen kişi teheccüt vaktinde edplerine riayet üzere Lafza-i Celal veya Kelime-i Tevhid'i zikrederse matlubuna nail olur.
9. Yolculuğu esnasında varacağı yeri gördüğünden itibaren Lafza-i Celal'i veya Kelime-i Tevhid'i zikre başlayıp sayıyı bine tamamlayan kişi o beldede duracağı müddet her türlü fitne ve beladan, cismani ve ruhani zarar ve hasardan emin olur.
10. Lafza-i Celal her türlü hastalığın şifasında müessirdir. Temiz bir kaseye safran, misk ve gülsuyu gibi mürekkeplerle altmış altı defa Lafza-i Celal yazılıp, üzerine Zemzem yahut menba veya yağmur suyu konularak o yazı bununla bozulduktan sonra hastaya içirilirse, eceli mukadderi gelmemişse biiznillâh şifa ve afiyet bulur.
Saraya tutulup baygın yatana bu sudan serpilirse hemen ifakat bulur (ayılır). Ahmed-i Bûnî Hazretleri otuz dört senelik sara hastasına bunu tavsiye etmiştir. Başka biri üç gün oruç tutup mescitte itikafta kaldıktan sonra bu şekilde Lafza-i Celal yazıp saralının üzerine serptiği anda hasta şifayab olup bir daha kendisini sara tutmamıştır.
11. Aşırı şişmanlığa müptela olup dünya ve ahiret işlerinde tembelliğe ve hastalıklara maruz kalan kişi Lafza-i Celal veya Kelime-i Tevhid'i bu niyetle en az altmış altı kere zikre devam ederse, vücudunda hafiflik ve yenliklik hasıl olur.
12. Cezayı hak etmiş bir zalimin kahrı için salı günü veya gecesi yahut ayın son çarşambası usul ve adabına riayetle bin kere Kelime-i Tevhid okunup o zalimin ruhuna gönderilse, o zalim helak olur. Allâh'ın kulları da onun şerrinden kurtulur. Ama kişi müstehak değilse azap okuyana döner.
13. Yeniay gördüğünde Lafza-i Celal veya Kelime-i Tevhid'i altmış altı defa zikrettikten sonra: "Allâhümmec'al hâze'ş-şehra (kh)ayran lenâ ve şerran li e'ğdâinâ, allâhümmedfe'ğ 'annâ cemî'a'l-eskâmi ve'l-belâ, bi hurmetismike'l-celâli ve bi hurmeti rasûlike'l-emîni Muhammedin sallallâhü te'âlâ 'aleyhi ve sellem"
اَللَّهُمَّ اجْعَلْ هَاذَا الشَّهْرَ خَيْرًا لَنَا وَ شَرًّا لِأَعْدَائِنَا، اَللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا جَمِيعَ الْأَسْقَامِ وَ الْبَلَا، بِحُرْمَةِ اسْمِكَ الْجَلَالِ وَ بِحُرْمَةِ رَسُولِكَ الْأَمِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
diye dua eden kimse o ayın sonuna kadar bütün acılardan ve hastalıklardan emin olup tüm hayır ve bereketlere nail olur.
14. Temiz ve tenha bir yerde bilhassa gece sabaha karşı kıbleye müteveccih vaziyette diz üzerine oturup Cenâb-ı Kâzı'l-hâcât Hazretlerine ihlas-ı kalp ve tam bir itikad ile bin defa: "Lâ ilâhe illâllâhü vehdehû lâ şerîke leh"
لَا إِلَهَ إٍلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
zikrini okuduktan sonra hacetini arz eden kişiye istediği ihsan buyrulur.
15. Gece bir zaman: "Yâ Allâh, yâ Hû"
يَا اَللهُ، يَا هُو
diye zikredene büyük bir nur zahir olur.
16. Lafza-i Celal'i zikredenin keşfi açılır ve dünya ahiret meselelerinde yaptığı dualar kabul olur. [Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü'l-esrâr fi'l-havâssı ve'l-ezkâr, sh:59-64; Yûsuf ibn-i İbrâhîm, Kazâu'l-hâcât, sh:18]