İlimler Alanı Alemi Gayba Muttali Olmak İçin

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
Bu ayeti kerimenin hatemini siyah bir kurşun levhaya çizip daima yanında
taşısalar vedahi bu ayeti kerimeyi her namaz ardınca okumaya devam etseler
alemi gayba muttali olurlar. Kudreti ilahi o kişide açığa çıkar. Her yerde ve her
zaman rabbül aleminin hıfzı emininde olurlar.
Diğer havvası:

Eğer bu hatemi bir antilop derisine yazıp taşısalar huyları güzel olur. Her kes
tarafından sevgi ve saygı ile karşılanır. Düşmanları dost olur. Daima Allahü
telanın hıfzı emininde olurlar. Ayeti kerime budur

1.png


Okunuşu:
Iż kâlallâhu yâ îsâ-bne meryeme-żkur ni’metî aleyke ve alâ vâlidetike iż
eyyedtuke birûhi-lkudusi tukellimu-nnâse fî-lmehdi vekehlâ ve-iż allemtukelkitâbe velhikmete ve-ttevrâte vel-incîl ve-iż taḣluku mine-ttîni kehey-eti-ttayri
bi-iżnî fetenfuḣu fîhâ fetekûnu tayran bi-iżnî vetubri-u-l-ekmehe vel-ebrasa bi-iżnî ve-iż tuḣricu-lmevtâ bi-iżnî ve-iż kefeftu benî isrâ-île ‘anke iż ci tehum
bilbeyyinâti fekâle-lleżîne keferû minhum in hâżâ illâ sihrun mubîn


Hatem budur

1.png


Kaynak: Gencine Esrar