Dua Acibe Garibe Duası

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Bu Sırrı Acibe, havassı garibe uzaktan ve yakından akılsız zalimlerin şerrinden, merhametsizlerin cefasından şeytanın şerrinden hıfz olunmak için Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi hazretlerinden nakledilmiştir.... Zamanımız fitnelerinden ve dahi düşmanların yeryüzünü fesatlarından hıfz ve halas etmek için bu sırrı acibeyi okumak münasiptir. Bu bir silah gibi kabul edilebilir....


Hak Teala’nın yerde ve gökte olan askerlerinin hepsi bu sırrı acibeyi okurlar bunun tafsilatı şerhi çoktur lakin bu kadar ile yetindik. 3 – 5 – 7 – 10 – 21 – 41 veya yüz kere okunur dünyevi ve uhrevi her murat için dertlilere ve hastalara şifa için okunur birkaç kez devam olunur hasetçilere fitnecilere karşı onların şerlerinden muhafaza için okunur. Yazıldığı zaman Vefkiyle beraber yazılması lazımdır. Sure-i İhlâsın hakikati esrarı ve azimeti, celaleti bunda gizlidir gaflet olunmasın.
Dua Budur
بسم الله الرحمن الرحميم


سبحان من الجم كل جبار بقدرته وعظمته و احاط علمه بما في بره وبحره وتحصنت باسمائه التي اقفالهاالعظمة الله ومفسا حها لاحول ولاقوةالا باالله العلي العظيم اللهم بنوره وجهك العظيم احفظنى من شر خلقك واخفني يا من ستره الجميل يا واحد ا قبل كل احد يا واحد بعد كل احد ياواحد دون احد لاتكلمني بحق قل هوالله احد اى و الله اى والله اى والله الله الصمد اى و الله اى والله اى والله لم يلدلاوالله لاوالله لاوالله ولم يولد لاوالله لاوالله لاوالله ولم يكن له كفوا احد لاوالله لاوالله لاوالله بحق هذه السورة الشريفةالعجيبة اسألك ان تبجسني من كل ينزل من السماء ومن كل شر يخرج من الارض ومن كل شرما يلده النساء باالف الف الف الف الف الف الف لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ذى الخلق العصم وعلى اله وصحبه بعدد علم الله العظيم اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرجنا من يديهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين

Bismillahirrahmanirrahim
Sübhane min cemmi külli cebbari bi gudretihi ve Azimetih ve ehata ilmihi bima fi berrihi ve behrihi ve tehhasente bi esma ihilleti Egfa lehul azametihillahi ve müfsahiha la havle ve la guvvete illa billahil Aliyyil Azim Allahümme bi nuri vechikel azim ihfizni min şerri halgike ve ihfini ya men sitretil Cemil ya vahid gıble külli Ehad ya vahid be’de külli ehad ya vahdedune ehad La tükellimni bi haggi gul huvallahu ehad ey vallahu ey vallahu ey vallahu Allahus-samed ey vallahu ey vallahu ey vallahu lem yelid la vallahu la vallahu la vallahu velem yuled La vallahu la vallahu la vallahu velem yekün lehu küfüven ehad La vallahu La vallahu la vallahu bi haggi hazihis-suretiş-şerifetil acibeti eselüke en tebcesni min külli yenzilu minessema ve min külli şerri yehricu minel erdi ve min külli şerri ma yeldehun nisa ya elif elif elif elif elif elif elif La havle ve la guvvete illa billahil Aliyyil Azim Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin zil halgil asım ve ala alihi ve sahbihi bi adedi ilmullahil azim Allahümme seltul zalimine alezzalimin ve ehricna min yedeyhim salimin Ğanimine birahmetike ya erhamerrahimin


Kaynak : M.İbni Arabi Hazretleri