Şeytandan Korunmak İçin Bakara Suresi'nden On Ayet-i Kerime Okumak

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21

logo.png

1. Abdullâh ibni Mes'ûd (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: "Her kim bir ev içerisinde Bakara Suresi'nden on ayet okursa, o gece sabaha çıkıncaya kadar o eve şeytan gir(e)mez. (Bu ayetler de:) (Bakara Suresi'nin) başından dört ayet, Âyete'l-Kürsî ve ondan sonraki iki ayet, bir de (Bakara) sure(si)nin sonları(ında bulunan üç ayet-i kerimedir)." [et-Taberânî, el-Kebîr, rakam:8673, 91137; el-Heysemî, Mecma'u'z-zevâid, rakam:17013, 101160]
Diğer bir rivayette ise şu lafız zikredilmektedir: "Ona ve ailesine o gün şeytan ve istemediği hiçbir şey yaklaşamaz. (Bu kişi ehlinde, çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz.) Bu ayet(-i kerime)ler hangi mecnuna (deliye okunursa), Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle mutlaka ayılır (akıllanır)." [ed-Dârimî, es-Sünen, Fezâilü'l-Kur'ân:14, rakam:3383, 2/541]
Günahlardan Soğumak, İman, Zeka ve İlim Artışı İçin Bakara Suresi'nin İlk Beş Ayet-i Kerimesini Yazmak
2. Her kim Bakara Suresi'nin ilk beş ayet-i kerimesini perşembe günü imsaktan önce misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple porselen bir tabağa yazıp o yazıyı suyla bozduktan sonra o sudan içip oruca niyet eder ve buna üç ya da beş perşembe devam ederse, Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle nefsinde günahlara karşı soğukluk, yakini imanında kuvvetlenme, zekasında artış ve kendisinde ilim yönünden ziyadelik bulur. ['Abdullâh ibnü Es'ad el-Yâfi'î, ed-Dürrü'n-nazîm fî havâssi'l-Kur'âni'l-'Azîm, sh:20; Muhammed ibnü Ahmed et-Temîmî, Havâssu'l-Kur'âni'l-'Azîm, Süleymâniye Kütüphânesi, Servili, rakam:227, verak:9a]