Şaban Ayının Diğer Aylara Olan Üstünlüğü Nelerdir ? (Anlatım)

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

Allahu Teâlâ buyuruyor ki: ”Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer.”

Allah Azze ve Celle, her şeyden dört şeyi, sonra onlardan da birini seçmiştir.

Meleklerden Cebrâil, Mîkâîl, İsrâfîl ve Azrâil’i (as) seçmiş; onlardan da Cebrâîl aleyhisselamı seçmiştir.

Peygamberlerden İbrâhim, Mûsâ, İsa ve Muhammed (as)’ı seçmiş; onlardan da Hz. Muhammed (sav)’i seçmiştir.

Mescidlerden Mescid-i Harâm’ı, Mescid-i Aksâ’yı, Mescid-i Nebevî’yi ve Mescid-i Tur’i Sina’yı seçmiş; onlardan da Mescid-i Haram’ı seçmiştir.

Günlerden Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Arefe ve Aşure günlerini seçmiş; onlardan da Arefe gününü seçmiştir.

Gecelerden Berat, Kadir, Cuma ve bayram gecelerini seçmiş; onlardan da Kadir gecesini seçmiştir. (Ancak fazilet bakımından Cuma gecesi daha eftaldir.)

Yerlerden Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Beytü’l Makdis ve Mescidü’l-Aşşâr’ı seçmiş; onlardan da Mekke-i Mükerreme’yi seçmiştir.

Dağlardan Uhud, Tûr-i Sînâ, Lihâm ve Lübnan’ı seçmiş; onlardan da Tûr-i Sinâ’yı seçmiştir.

Nehirlerden Ceyhan, Seyhan, Fırat ve Nil’i seçmiş; onlardan da Fırat’ı seçmiştir.

Aylardan Recep, Şaban, Ramazan ve Muharrem’i seçmiş; onlardan da Şaban’ı seçmiştir. Onu Resûlullah (sav)’a mahsus ay kılmıştır. Nasıl ki Resûl-i Ekrem (sav) peygamberlerin en üstünüdür; onun ayı olan Şaban ayı da, ayların en üstünü olmuştur.

Kaynak: Gönül İncileri