İslamda Tevhid Anlatım

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
aaphotoAid-removed-background.png

İslam'da tevhid, Allah'ın birliği ve benzersizliği inancıdır. Arapça kökenli olan "tevhid", "tek olan, birleşme, bir olma" gibi anlamlara gelir. Bu inanç, İslam'ın en temel ve vazgeçilmez ilkelerinden biridir ve tüm Müslümanlar için en önemli öğretidir.
Tevhid, İslam'da var olan diğer inanç ve ibadetlerin temelini oluşturur. Müslümanlar, Allah'ın varlığı, birliği, gücü ve ilim sahibi olduğuna inanırlar. Tevhid inancına göre, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve hiçbir şey O'na denk değildir. Tüm evren, Allah'ın yüce kudretiyle yaratılmıştır ve O'nun iradesi dâhilinde varlığını sürdürür.
Tevhid, İslam'ın merkezinde yer alan "La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah" şeklinde ifade edilen şehadet cümlesiyle de ifade edilir. Bu cümlede, "La ilahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur) ifadesi, tevhidin temelini oluştururken, "Muhammedün Resulullah" (Muhammed Allah'ın elçisidir) ifadesi de İslam'ın son peygamberi olan Hz. Muhammed'in risaletini kabul etmeyi ifade eder.
Tevhid inancı, İslam'ın öğretilerinin merkezinde bulunduğu gibi, Müslümanların günlük hayatlarına da yansır. Müslümanlar, ibadetlerini sadece Allah'a yönelterek, dualarını ve ibadetlerini O'na sunarlar. Tevhid, Allah'a inancın dışındaki her türlü şirk ve putperestlikten uzak durmayı gerektirir.
İslam'a göre, Allah'ın birliği konusunda en önemli vurgulardan biri, şirk koşmanın (Allah'a ortak koşmanın) en büyük günahtan olduğudur. İslam, şirk koşmayı ve putperestliği kesinlikle reddeder. Tevhid inancının zıddı olan şirk, Allah'ın birliğine inanmaktan sapmaktır ve bu, İslam'a göre en büyük günahlardan biridir.
Tevhid inancı, Müslümanlara Allah'a olan sevgi, saygı, bağlılık ve güveni güçlendirir. Allah'ın birliğine olan inanç, Müslümanları dürüstlük, adil davranışlar, merhamet ve cömertlik gibi güzel ahlaki değerleri benimsemeye teşvik eder. İslam'a göre, tevhid inancını doğru bir şekilde yaşamak, ahirette de ödüllendirilmeyi sağlayacaktır. Bu nedenle, Müslümanlar tevhid inancını güçlendirmek ve yaşamak için gayret gösterirler.