Refiüd Derecat Çevrimdışı

Refiüd Derecat

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,013
aaphotoAid-removed-background.png
İslam'da tarikatlar, tasavvuf yolunda manevi gelişimi ve Allah'a yakınlaşmayı hedefleyen özel dini topluluklardır. Tasavvuf, İslam'ın mistik ve içsel boyutunu vurgular ve kişinin Allah ile derin bir bağ kurarak ruhsal olgunluğa ulaşmasını amaçlar. Tarikatlar, tasavvufi öğretileri takip eden ve uygulayan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşur. Her tarikatın kendi öğreti ve ritüelleri vardır. İslam dünyasında birçok tarikat bulunmaktadır, ancak bazıları diğerlerinden daha yaygın ve bilinir. İşte İslam dünyasında tanınmış bazı tarikatlar ve özellikleri:
  1. Nakşibendi Tarikatı: Nakşibendi tarikatı, İslam dünyasında en yaygın ve etkili tarikatlardan biridir. Bu tarikat, Bağdatlı Abdülhâlik El-Gucdüvânî ve Yusuf El-Hemedânî'nin öğretileri üzerine kurulmuştur. Tarikatın ana prensipleri arasında Allah'a tevekkül etme, zikir (Allah'ı anma), ahlaki olgunluk ve sabır bulunur.
  2. Mevlevi Tarikatı: Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi'nin öğretilerine dayanan ünlü bir tarikattır. Mevlevi tarikatının müridleri sema denilen dönme ayinleriyle tanınır. Bu tarikat, aşk ve sevgi temalarını vurgular ve manevi aşk arayışı üzerine odaklanır.
  3. Kadiri Tarikatı: Abdülkadir Geylani tarafından kurulan Kadiri tarikatı, Yemen ve Endonezya gibi ülkelerde de etkilidir. Tarikat, ahlaki değerlere, sadaka ve zikir pratiğine önem verir.
  4. Sühreverdi Tarikatı: Sühreverdi tarikatı, İranlı şeyh Ebu'n-Necib es-Sühreverdî tarafından kurulmuştur. Tarikat, ilahi aşkı ve Allah'a yakınlaşmayı vurgular. Sühreverdi tarikatının müridleri, zikir ve meditasyon yoluyla manevi gelişimi hedefler.
  5. Bektâşî Tarikatı: Bektâşî tarikatı, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerine dayanan bir tarikattır. Tarikat, aşk, hoşgörü, eşitlik ve manevi arayışı vurgular. Müridleri semah denilen ritmik danslarla tanınır.
  6. Rufâî Tarikatı: Rufâî tarikatı, Şeyh Ahmed er-Rufâî tarafından kurulmuştur. Tarikat, Allah'a tevekkül etmeyi, sadaka vermeyi ve zikir pratiğini vurgular.
  7. Melâmi Tarikatı: Melâmi tarikatı, İmam El-Melamî tarafından kurulmuştur. Bu tarikat, içsel arınma, ahlaki olgunluk ve tevazu üzerine yoğunlaşır.
Bu tarikatlar, tasavvufi yollarla İslam'ın manevi boyutunu anlamak ve Allah'a yakınlaşmak isteyen kişiler arasında yaygındır. Her bir tarikatın kendi tarihi, öğretileri ve uygulamaları vardır. Tarikatlara katılmak isteyenler genellikle bir tarikat şeyhinin rehberliğini kabul eder ve tarikatın öğretilerini takip ederek manevi yolculuklarını tamamlamaya çalışırlar.
 
Üst