İslamda Ruh Nedir ? (Anlatım)

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

İslam'da "ruh," insanın bedeninin ötesinde var olan ve Allah tarafından yaratılan ilahi bir varlıktır. İslam dini, ruhun önemini ve varoluşunun önemini vurgular. Ruh kavramı, Kuran ve Hadislerde geniş bir şekilde ele alınmıştır. İslam'a göre, insanın bedeni dünyevi bir yapıdır ve ölümlüdür, ancak ruh, ölümsüz ve ebedi bir varlık olarak kabul edilir.

Kuran'da ruhun yaratılışı hakkında bazı ayetler şunlardır:

Nefh-i Ruh: İnsanın yaratılışında, Allah ruhunu üfleyerek insanı yarattığına dair ayetler vardır. Bu üfleme, ruhun bedene girişi olarak kabul edilir.

Nahl Suresi 2: "Onu Ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde edin."
Ruhun sırrı ve bilinmezliği: Ruhun sırları ve işleyişi insan zihninin tam olarak kavrayamayacağı bir konudur. Bununla ilgili ayetlerde ruhun gizemine vurgu yapılır.

İsra Suresi 85: "Ve sen insan hakkında soruyorlar; de ki: 'Ruh, Rabbimin işlerindendir. Size ise, ilimden ancak az bir şey verilmiştir.'"
Ruhun Allah'tan olduğu: İslam'a göre, ruh Allah'a ait bir varlıktır ve insanın hayatını ve bilincini sağlayan ilahi bir armağandır.

Hicr Suresi 29: "Öyleyse, yüz çevir; çünkü senin bakışın, hakkı görmeyendir. Doğrusu sen, gözü doymayanın, kâfiri (gerçekleri görmeyen ve inkar eden) arayanın ta kendisisin."
İslam'da ruhun hayatın başlangıcında bedene üflendiği ve hayatın sonunda bedenden ayrıldığına inanılır. Ölüm anında ruh, bedenden ayrılarak Allah'a döner ve bir hesap gününe kadar beklemeye alınır. İlahi hükümler ve adalet çerçevesinde bu ruh, cennet veya cehennemde sonsuz yaşamını geçirecektir.

Ruh, insanın maddi varlıkla olan bağını sağlar ve kişinin bedeninden ayrıldığında insanın cansız bir beden haline gelmesine neden olur. Ölüm, ruhun bedenden ayrılarak ölüme sebep olan bir olaydır. İslam'a göre, insanın hayatı boyunca iyi veya kötü davranışlarına göre ruhunun akıbeti belirlenir.

İslam'da ruhun hayatın ötesinde var olduğuna inanılır ve ölümden sonra ruhun ebedi bir hayata sahip olacağı kabul edilir. Bu nedenle, insanlar dünyadaki hayatlarında iyi davranışlar göstermeye ve Allah'a ibadet etmeye teşvik edilirler. Ruhun ebedi yaşamı, inançlı Müslümanlar için ödüllendirici bir deneyim olan cenneti kazanma veya kötü davranışlar gösterenler için ceza olan cehenneme düşme şeklinde gerçekleşir.