İslamda Melekler İle İletişime Geçilebilirmi ? Anlatım

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
aaphotoAid-removed-background.png


İslam inancına göre, melekler, Allah tarafından yaratılan ve insanların göremediği varlıklardır. İslam'a göre, melekler, maddi bir varlık değillerdir ve insanlar gibi bedensel özelliklere sahip değillerdir. Onlar, Allah'ın emirlerini taşıyan ve görevlerini yerine getiren manevi varlıklardır.
Kur'an-ı Kerim ve Hadislerde meleklerin varlığı ve görevleri hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. Meleklerin bazı görevleri şunlardır:
  1. Allah'a ibadet etmek: Melekler, sürekli olarak Allah'ı zikir eder ve O'na ibadet ederler.
  2. Vahiy taşıma: Melekler, Allah'ın peygamberlerine vahiy (ilahi mesaj) getirir ve onlara rehberlik ederler. Örneğin, Cebrail (Gabriel) meleği, peygamberlere vahiy getiren meleklerden biridir.
  3. İnsanların amellerini kaydetmek: İslam inancına göre, insanların yaptığı her şey melekler tarafından kaydedilir. Bu kayıtlar, Kıyamet gününde insanlara gösterilecektir.
  4. Koruyuculuk: Melekler, insanları korumak ve Allah'ın izniyle zararlı etkilerden uzak tutmak için görevlendirilirler.
İslam'da, meleklerin insanlarla doğrudan bir iletişim kurduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Melekler, Allah'ın emriyle iş yaparlar ve insanlara yönelik görevleri vardır, ancak bu görevleri yerine getirirken doğrudan insanlarla konuşmazlar. Melekler, Allah'ın vahyi ve emirlerini insanlara taşırlar, ancak bu iletişim, peygamberler aracılığıyla gerçekleşir.
Kur'an'da bazı özel durumlarda meleklerin insan kılığında görülebileceği ifade edilir, ancak bu durumlar istisnai olarak kabul edilir. Örneğin, meleklerin, ziyaret veya imtihan amacıyla, Allah'ın izniyle insan kılığında gönderilebileceği belirtilir.
İslam'da, Allah, insanlarla doğrudan iletişim kurabilen bir varlık olarak kabul edilir ve insanların dua yoluyla O'na yönelmeleri teşvik edilir. Melekler, Allah'ın emirlerini yerine getiren ve insanların hayatlarında etkin rol oynayan manevi varlıklar olarak kabul edilir, ancak doğrudan insanlarla iletişime geçmezler.
Sonuç olarak, İslam inancında melekler, Allah tarafından yaratılmış manevi varlıklardır ve insanlarla doğrudan bir iletişim kurma özellikleri yoktur. Melekler, Allah'ın emirlerini taşıyan ve insanların hayatlarında Allah'ın hikmeti doğrultusunda görevleri olan önemli varlıklardır. İnsanlar, Allah'a yönelerek dua ve ibadetleriyle O'na ulaşabilir ve ihtiyaçlarını O'na arz edebilirler.