İslamda Mastürbasyon (Anlatım)

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
logo.png

Mastürbasyon, cinsel organları uyarma yoluyla cinsel haz alma eylemidir. İslam dini, cinsel ilişkinin sadece evlilik içinde olduğu şeklinde sıkı kurallara sahiptir ve mastürbasyon da bu konuda tartışmalı bir konudur. İslam hukukçuları arasında farklı görüşler bulunsa da, genel olarak İslam'ın öğretilerine göre mastürbasyon hoş karşılanmaz ve dinden kaçınılması gereken bir eylem olarak kabul edilir.
İslam dini, cinselliği evlilik dışında kullanmayı reddeder ve cinsel tatminin evlilik içinde ve helal yollardan elde edilmesi gerektiğini vurgular. Cinsel arzuların evlilik dışında kontrolsüzce yaşanmasının, ahlaki sorunlara ve toplumsal bozulmalara yol açabileceği düşünülür. Dolayısıyla, mastürbasyon, bu ahlaki ve toplumsal endişeler nedeniyle genellikle hoş karşılanmaz.

İslam'da mastürbasyonun haram olduğu görüşü, çeşitli hadis ve rivayetlerle desteklenir. Bu hadislerde, mastürbasyon yapan kişinin Allah'ın gazabına uğrayacağı, cinsel organlarından kendi eliyle zarar göreceği veya cennete giremeyeceği ifadelerine rastlanır. Ancak bazı modern İslam düşünürleri, bu hadislerin güvenilirliği veya doğruluğu konusunda farklı görüşler öne sürmüşlerdir.
Mastürbasyonun haram kabul edildiği İslam ülkelerinde, bu eylemi gerçekleştiren kişilerin toplum tarafından dışlanabileceği veya cezalandırılabileceği durumlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, İslam toplumunda mastürbasyon konusu hassas ve duyarlı bir konudur.

İslam'da cinsellik, evlilik içinde yaşandığında kutsal ve güzel kabul edilirken, evlilik dışında yaşanması istenmeyen bir davranış olarak görülür. Cinsel arzuların kontrol altında tutulması, iffet ve ahlaki değerlerin korunması, İslam'ın temel öğretilerinden biridir. Dolayısıyla, mastürbasyon gibi evlilik dışı cinsel eylemler, İslam inancında hoş karşılanmayan davranışlar arasında yer alır.
Sonuç olarak, İslam dini, cinselliğin sadece evlilik içinde yaşanmasını teşvik ederken, mastürbasyon gibi evlilik dışı cinsel eylemleri hoş görmemektedir. Ancak, mastürbasyonun haram kabul edilip edilmemesi konusunda İslam hukukçuları arasında farklı görüşler bulunmaktadır ve bu konuda geniş bir çeşitlilik mevcuttur. Önemli olan, her Müslüman'ın kendi vicdanına ve inancına göre hareket etmesi ve cinsel davranışlarını kişisel ve toplumsal değerlerle uyumlu bir şekilde düzenlemesidir.

İslam hukukçuları, hadisleri değerlendirirken hadis zinciri (isnad) ve metin (matn) açısından titizlikle incelerler. İşte mastürbasyonla ilgili bazı rivayetlerden örnekler:

  1. Sahih hadislerden biri şu şekildedir: "Abdullah bin Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kim, kendi avret yerini eliyle (mastürbasyon yaparak) tahrik ederse, kıyamet günü Allah onun eliyle çalacağı ateşiyle o elini yakar." (Tirmizi, Vesâyâ, 31)
  2. Diğer bir rivayette şu ifade yer alır: "Her kim, evli veya cariye olsun, kendi avret mahallini eliyle tahrik ederse, cennete giremez." (Tirmizi, Radâ, 9)
  3. Bir başka rivayette Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, kendi avret mahallini eliyle tahrik ederse ve bu fiili Allah'ın huzurunda yaparsa, Allah onu görmedikçe kendisini Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin." (Ebu Davud, Nikâh, 114)
Yukarıdaki rivayetlerde, mastürbasyonun cinsel organı tahrik etmek veya cinsel haz elde etmek amacıyla yapılmasının hoş karşılanmadığı ve haram olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir. Ancak, bahsedilen hadislerin güvenilirliği ve doğruluğu konusunda İslam hukukçuları arasında farklı görüşler vardır. Bazı hadis uzmanları bu rivayetleri güvenilir kabul ederken, diğerleri ise hadis zincirindeki zayıflıklar veya çelişkiler nedeniyle bu rivayetlerin doğruluğuna şüpheyle yaklaşabilirler.

Mastürbasyonla ilgili olarak İslam alimlerinin farklı görüşleri bulunmaktadır. Bazıları bu eylemi açıkça haram kabul ederken, bazıları ise hadislerin zayıf olması ve net bir Kur'ânî delilin olmaması nedeniyle bu konuda daha ılımlı bir tutum takınırlar. Dolayısıyla, her Müslüman'ın kendi vicdanına, ahlaki değerlerine ve inancına göre bu konuyu değerlendirmesi önemlidir.