İslami Sohbet İslamda Kendini Allah Sanmak ?

İslami Sohbet

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

İslam inancına göre, kendini Allah sanmak veya Allah'ın ortağı olduğunu iddia etmek, en büyük günahlardan biri olan şirk (ortak koşma) kavramına karşılık gelir. İslam, tevhid prensibi üzerine kurulmuştur; yani, Allah'ın birliği ve tekliği ilkesine dayanır. İslam inancına göre, Allah yücedir, eşi ve ortağı yoktur. Kur'an'da birçok ayet bu konuyu vurgular ve insanlara Allah'a inanmaları, O'na ibadet etmeleri ve O'na şirk koşmamaları emredilir.

Şirk, Allah'ın birliğine inanmayan veya başka varlıklara, nesnelere veya güçlere aşırı saygı gösteren bir durumu ifade eder. Kendini Allah sanmak, bir kişinin kendi güç ve yeteneklerini Allah'ınkilerle eşitlemesi veya ona benzetmesi anlamına gelir. Bu, İslam'ın temel inançlarına aykırıdır ve şiddetle reddedilir.

İslam, tüm müminlere Allah'a tevhid (birlik) inancını sıkı bir şekilde koruma ve şirkten kaçınma çağrısı yapar. Bu, İslam'ın temel öğretilerinden biridir ve Müslümanlar için önemli bir inanç ilkesidir.