İslamda Kardeş Düşmanlığı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
logo.png

İslam'da kardeş düşmanlığı, aynı inanca mensup olan insanlar arasında meydana gelen olumsuz ve düşmanca ilişkilere verilen bir isimdir. Bu tür düşmanlık ve ayrılıklar, İslam'ın öğretileriyle uyumlu değildir ve İslam toplumlarının birliğini ve dayanışmasını zayıflatan önemli bir sorundur.
İslam, tüm Müslümanları birbirinin kardeşi olarak kabul eder ve bu nedenle kardeşlik bağlarının güçlü olmasını teşvik eder. Kur'an-ı Kerim'de, "Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin." (Hucurat Suresi, 10. Ayet) şeklinde buyrulur. Bu ayet, müminler arasında kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlü olmasının önemini vurgular.
Ancak ne yazık ki, tarihsel olarak Müslüman toplumlar arasında çeşitli nedenlerle kardeş düşmanlığı yaşanmıştır. Bu nedenler arasında etnik, dini, siyasi, sosyoekonomik ve mezhepsel farklılıklar, iktidar mücadeleleri, toprak ve kaynak çatışmaları gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu gibi çatışmalar, Müslüman toplumlar arasında ayrılıklara, şiddete ve düşmanlığa yol açmıştır.
İslam'ın öğretilerine göre kardeş düşmanlığı, aşılması gereken bir problem olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Bütün müminler ancak kardeştir. Öyleyse (anlaşmazlıkta) kardeşleriniz arasını düzeltin ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin." (Hucurat Suresi, 10. Ayet) Bu ayet, müminlerin arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde uzlaşmacı ve barışçıl bir tutum benimsemeyi öğütler.
Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde kardeşlik bağlarının güçlü tutulmasını, birbirine saygı göstermeyi ve yardımlaşmayı teşvik etmiştir. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Müslüman, Müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez ve ona yardım eder."
Kardeş düşmanlığı, İslam'ın temel prensiplerine ve ahlaki değerlere aykırıdır. Müslümanlar, birbirleriyle olan ilişkilerinde sabır, hoşgörü, affetme ve diyalog gibi erdemleri sergilemeli, ayrılık ve düşmanlık yerine birlik ve dayanışma içinde olmalıdır. İslam, insanların farklılıklarını kabul etmeyi ve birbirine sevgi ve saygı göstermeyi öğretir. Kardeş düşmanlığını aşmak için, dinin ortak değerlerine vurgu yapmak ve önyargılardan uzaklaşmak önemlidir.
Sonuç olarak, İslam'da kardeş düşmanlığı, aynı inanca mensup olan Müslümanlar arasında olumsuz bir durumdur ve İslam'ın öğretileriyle bağdaşmaz. Müslümanlar, birlik ve dayanışma içinde olmalı, ayrılıkların ve düşmanlığın yerine sevgi, saygı ve hoşgörüyü tercih etmelidirler. Kardeşlik bağlarını güçlendirerek, İslam'ın mesajını doğru şekilde yansıtarak ve ortak değerlere vurgu yaparak bu tür sorunları aşmak mümkündür.