İslamda Hayvanlara Kötü Davranmak Anlatım

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
aaphotoAid-removed-background.png

İslam, hayvanlara iyi davranmayı ve onlara karşı merhametli olmayı önemseyen bir din olarak bilinir. Hayvanlar, İslam'da Allah'ın yaratığı ve insanın sorumluluğunda olan canlı varlıklardır. Bu nedenle, hayvanlara karşı kötü davranmak, İslam dinine göre kabul edilemez ve günah sayılan bir davranıştır.
İslam'ın hayvanlara yönelik bakış açısı, birçok Kur'an ayeti ve peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadisleriyle desteklenir. Kur'an'da hayvanlarla ilgili pek çok ayet vardır ve bu ayetlerde hayvanların yaratılışı, insana olan faydaları ve insanın hayvanlara karşı sorumluluğu vurgulanır. Bazı örnekler:
  1. "Yere boyun eğerek sizin için her türlü canlıyı yaratan Allah'tır. İçinizden, ilim ve iman sahiplerine en uygun olan (sizin) hareket ve davranışınızdır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir." (Casiye Suresi, 13)
  2. "Allah'ın yarattığı hayvanları (faydaları için) kullanın. Doğrusu onlarda da sizin gibi birer topluluk vardır." (En'** Suresi, 141)
  3. "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." (Tirmizi, Birr, 16)
Bu ve benzeri ayetler, hayvanlara iyi davranmanın, onlara merhamet göstermenin ve onların haklarına saygı duymanın önemini vurgular. İslam'da hayvanlar da Allah'ın yaratıklarıdır ve onların da yaşam hakları olduğu kabul edilir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de hayvanlara karşı çok merhametli ve şefkatli bir tavır sergilemiştir. Onun hadislerinde hayvanlara iyi davranma, onlara acıma ve onlara zarar vermemenin önemi sık sık dile getirilir. Örneğin, bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
"Kim bir kuş yuvasını yerinden alırsa, annesiyle arasında perdelerin yırtıldığı gibi, onu alnının üzerine yazın." (Müslim, İman, 149)
İslam'a göre, hayvanlara karşı iyi davranmak, hayvanların kullanılmasını engellemez. Örneğin, et yemek, hayvanların sütünden faydalanmak, at ve develerle yük taşımak gibi hayvanları kullanma eylemleri İslam'da caiz kabul edilir. Ancak bu kullanımların da zarar vermeden, acı çektirmeden ve adaletli bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanır.
Sonuç olarak, İslam'da hayvanlara kötü davranmak dinen doğru olmayan bir davranıştır. İslam dininde hayvanlara karşı merhametli olmak, onların haklarına saygı göstermek ve onlara iyi davranmak teşvik edilir. Hayvanların da Allah'ın yaratıkları olduğu unutulmamalı ve onlara karşı sorumluluk sahibi bir tutum sergilenmelidir.