İslami Sohbet İslamda Denizin Yarılması

İslami Sohbet

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

İslam'da denizin yarılması, Kuran'da anlatılan peygamber Musa (aleyhisselam) ile ilgili bir mucizeyi ifade eder. Musa'nın denizi yarması mucizesi, Firavun'un zulmünden kaçan İsrailoğulları'nın kurtuluşunu simgeler. Bu olay, Kuran'da ve İslam mitolojisinde yer alır.
Kuran'da, denizin yarılması olayı "Taha Suresi"nde (20. Sura) anlatılır. Musa ve İsrailoğulları, Firavun'un zulmünden kaçarken denizin karşı kıyısına gelirler. Denizin önünde duran İsrailoğulları, Firavun'un ordusunun yaklaştığını görünce telaşa kapılır. Bunun üzerine Allah, Musa'ya denizin asasını denize vurmasını emreder.
Musa, denizin asasını denize vurduğunda mucize gerçekleşir. Deniz yarılarak iki büyük duvar oluşturur ve ortada kuru bir yol açılır. İsrailoğulları, denizin ortasından geçerken suyun yüksek duvarlarının arasından yürürler. Firavun ve ordusu da denize girmeye karar verirler, ancak su geri döndüğünde onlar boğulur.
Bu olay, İslam mitolojisinde İsrailoğulları'nın kurtuluşunu ve Allah'ın gücünü sembolize eder. Musa'nın asasını denize vurmasıyla gerçekleşen denizin yarılması mucizesi, Kuran'da ve hadislerde yer alır ve peygamber Musa'nın Allah'ın lütfu ve gücü sayesinde İsrailoğulları'nı Firavun'un zulmünden kurtardığını ifade eder.
Denizin yarılması olayı, İslam inancında bir mucize olarak kabul edilir ve Allah'ın gücünün, rahmetinin ve yardımının insanlar için sınırsız olduğunu vurgular.