İslamda başkasının Eşine Yan Gözle Bakmak Anlatım

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
aaphotoAid-removed-background.png

İslam dini, kişilerin birbirine saygı ve özen göstermelerini, ahlaki değerlere uymalarını ve toplum içinde huzur ve güvenin sağlanmasını önemseyen bir din olarak bilinir. İslam'da, başkasının eşine yan gözle bakmak, kötü düşüncelere kapılmak veya arzuları kışkırtmak gibi davranışlar, ahlaki açıdan ciddi bir sorun olarak değerlendirilir.
Kur'an-ı Kerim ve Hadislerde, zina, haram ilişkiler ve hayasız davranışlarla mücadele eden çok sayıda ayet ve hadis vardır. İslam, evlilik kurumuna büyük önem verir ve evlilik dışı ilişkilerin ve haram düşüncelerin zararlarını vurgular. Başkasının eşine yan gözle bakmak da bu tür zararlı davranışlardan biridir.
  1. Kur'an-ı Kerim'de Zani ve Zaniye İçin Ceza: "Allah'ın yolundan sapanlara gelince, sonra tevbe ederlerse, artık onlarla amel olanların yolu sapmış değildir. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Andolsun ki, iman edip salih amellerde bulunanlarla beraber olanlar yok mu, kalpleri huzur bulur?" (Kur'an-ı Kerim, et-Tevbe Suresi, 9:102-103)
  2. Hz. Peygamber (sav) tarafından şöyle buyurulmuştur: "Göz zinası, zina arzusudur; kulak zinası, harama kulak vermek; dil zinası, ahlaksız ve faydasız konuşmaktır; el zinası, harama dokunmaktır; ayak zinası da, haram yere gitmektir." (Müslim, İmân, 35)
  3. Hz. Peygamber (sav) başkasının eşine bakmaktan kaçınmayı şöyle tavsiye etmiştir: "Ey gençler! Kiminizin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan ve iffetsizlikten korur. Kim evlenmeye gücü yetmezse oruç tutsun; çünkü oruç onun için bir kalkandır." (Buhari, Nikah, 3)
Bu ayetler ve hadisler, bir Müslümanın başkasının eşine yan gözle bakmaktan kaçınması gerektiğini, gözün ve düşüncenin harama kaymasının önemli bir günah olduğunu ifade eder. İslam, bir kişinin namusunu, onurunu ve haysiyetini korumak için toplumun her üyesine sorumluluk yükler.
Bu nedenle, İslam'a göre, başkasının eşine olan saygısızca bakışlar, günahın ve kötü düşüncelerin kapısını aralar ve toplum içinde güveni sarsar. Müslümanlar, kendilerini bu tür günahlardan korumak ve ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürmek için içtenlikle çaba göstermelidirler. Kendini kontrol altına almak, iffetli bir yaşam sürmek ve evlilik kurumuna saygı göstermek, İslam'ın önemli ahlaki ilkelerindendir.