İslamda Başörtüsü nedir ? Neden Kötüleniyor? Anlatım

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
aaphotoAid-removed-background.png


İslam'da "başörtüsü" veya "hijab", kadınların başlarını ve vücutlarını örtmelerini ifade eden bir terimdir. Bu örtünme, İslam inancına göre, Allah'ın emri ve Müslüman kadınların bir ibadeti olarak kabul edilir. Başörtüsü, Müslüman kadınların Allah'a olan itaatlerini ve iffetlerini göstermek amacıyla giyilen bir giysidir.
Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde başörtüsü ile ilgili bazı ayetler ve sözler mevcuttur:
  1. Nur Suresi, 31. ayette şöyle buyrulur: "Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar, ırzlarını korusunlar. Zinetlerini açığa vurmamaları kaydıyla, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Eşlerinden, babalarından, kocalarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kız kardeşlerinden, kendi mü'min kadınlardan, ellerinin altında bulunan kölelerden veya henüz kadınların mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına zinetlerini açığa vurmamaları için döşelerini örtsünler."
  2. Ahzab Suresi, 59. ayette de şöyle buyrulur: "Ey Peygamber'in hanımları! Sizden kim zina ederse, onun için, (çok) şiddetli bir azap kat kat katlandırılır. İşte bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız içindir. Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
  3. Hadislerde de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), kadınların örtünmelerini ve başörtüsü takmalarını teşvik eden sözler söylemiştir.
Başörtüsü, İslam'da kadının iffetini koruması, mahremiyetini gözetmesi ve toplumdaki ahlaki değerlere uygun olarak hareket etmesi için önemli bir simgedir. Başörtüsü giymek, bir kadının inançlı ve edepli bir Müslüman olarak kendini ifade etmesi ve Allah'a olan bağlılığını göstermesi anlamına gelir.
Başörtüsü, farklı coğrafi bölgelerde ve kültürlerde farklı stillerde ve tasarımlarda kullanılabilir. Bazı kadınlar sadece başlarını örterken, diğerleri yüzlerini de kapatmayı tercih edebilirler. Başörtüsü giyme konusunda farklı yorumlar ve uygulamalar olsa da, temel prensip Allah'a olan bağlılığı ve ahlaki değerleri temsil etmek olduğundan, İslam toplumlarında kadınlar genellikle başörtüsü takarlar.
Başörtüsü, İslam toplumlarında kadınların kimliklerinin bir parçası haline gelmiş ve sosyal ve dini bir simge olmuştur. Kadınların başörtüsü takması, hem dini hem de sosyal anlamda birçok anlam taşır ve farklı kültürlerde ve toplumlarda farklı şekillerde değerlendirilebilir.

Neden Kötüleniyor?


Başörtüsünün kötülenmesi, genellikle farklı bakış açıları, kültürel etkiler, önyargılar ve yanlış anlamalardan kaynaklanmaktadır. Bu kötülenme, özellikle Batı toplumlarında ve bazı İslam dışı çevrelerde, başörtüsünü anlamadan ve yüzeysel olarak yargılayarak gerçekleşebilir. Bu olumsuz algıların bazı nedenleri şunlardır:
  1. İslamofobi: Batı toplumlarında, İslamofobi adı verilen İslam karşıtı düşünceler ve önyargılar yaygın olarak görülür. Başörtüsü, bu tür önyargıların sembollerinden biri haline gelmiştir. Bazıları, başörtüsünü teröre destek veya baskı aracı olarak algılar, ancak bu doğru değildir. Başörtüsü, İslam dini gereğince örtünme ve ahlaki değerlere uygun hareket etme amacıyla tercih edilen bir giysidir.
  2. Kadın Hakları: Başörtüsü, kadın hakları savunucuları tarafından bazen kadının özgürlüğünü kısıtladığı veya onun birinci sınıf vatandaş olma hakkını engellediği şeklinde eleştirilir. Ancak, bu eleştirilerde genellikle başörtüsünü giyen kadınların kendi iradeleriyle ve inançlarına göre bu tercihi yaptığı gerçeği göz ardı edilir.
  3. Kültürel Farklılıklar: Bazı toplumlar, başörtüsünü yabancı bir kültürün sembolü olarak algılayabilir ve bu nedenle onu kabul etmekte zorlanabilir. Başörtüsü, farklı kültürlere ait Müslüman kadınlar tarafından giyildiği için, toplumlar arasında anlayışsızlık ve çatışmalar yaşanabilir.
  4. Medya ve Stereotipler: Medya, başörtüsü konusunda olumsuz stereotipler oluşturabilir ve bu da insanların başörtülü kadınları yanlış şekilde değerlendirmesine yol açabilir. Başörtüsü giyen kadınların genellikle bir tehdit olarak tasvir edilmesi veya pasif rolde olduğu düşünülmesi gibi yanlış bilgiler yaygın olarak görülür.
Önemli bir not olarak, başörtüsü takan kadınların çoğu, bu seçimi kişisel inançlarına, ahlaki değerlerine ve inançlarının gereğine dayanarak yaparlar. Başörtüsü, birçok Müslüman kadın için dini ve kültürel kimliğin bir parçasıdır ve onları koruyucu ve özgürlüğü ifade eden bir sembol olarak görmektedirler.
Sonuç olarak, başörtüsünün kötülenmesi, genellikle yanlış anlamalardan, önyargılardan, medyanın etkisinden ve kültürel farklılıklardan kaynaklanır. Başörtüsü giyen kadınlar, inançlarını ve kimliklerini ifade etme özgürlüğüne sahip olmalıdır ve bu tercihi eleştiri ve olumsuz yargılardan uzak bir şekilde yaşamalıdır. Önemli olan, diğer insanların kendi inançlarına ve kültürel farklılıklarına anlayış ve saygı göstermektir.