İslamda İsrafil Meleği Nedir ?

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
aaphotoAid-removed-background.png

İsrafil Meleği, İslam inancına göre, kıyametin kopması ve dünya hayatının sona ermesiyle görevlendirilmiş olan önemli meleklerden biridir. İsrafil Meleği'nin adı, Arapça "Sûr" kökünden gelir, çünkü kıyamet gününde Sur'a (boruya) üfleyeceği inancıyla anılır. Kuran'da doğrudan İsrafil Meleği adı geçmese de, Kıyamet günündeki görevleri ve eylemleri İslam hadislerinde ve rivayetlerinde anlatılır.
İsrafil Meleği'nin başlıca görevi, Allah'ın izniyle kıyametin kopması için Sur'a üflemektir. İlk üflemesiyle dünya hayatı sona erer ve tüm canlılar ölür. İkinci üflemesiyle ise tekrar dirilme gerçekleşir ve insanlar hesap vermek üzere mahşer alanında toplanır.
Kıyamet gününde İsrafil Meleği'nin Sur'a üflemesi, insanlar için büyük bir dehşet anıdır. Kuran'da bu olay şöyle anlatılır:
"Ve sur'a üfürüldüğü gün, göklerde olanlar ve yerde olanlar büyük bir dehşetle korkup ürperirler. Ancak Allah'ın dilediği kimseler hariç, herkes yerde olanlardan ve göklerde olanlardan toplanarak gelirler." (Zümer Suresi, 68-69)
İsrafil Meleği, Cennet ve Cehennem'in yerleştirilmesi görevine de sahiptir. Kıyamet gününde herkesin hesap vermesi tamamlandıktan sonra, Cennet ve Cehennem, insanların işledikleri amellere göre ayrılır ve herkesin son durağı belirlenir.
İslam inancına göre, İsrafil Meleği, diğer melekler gibi Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden kusursuz bir varlıktır. Kıyamet gününde üstlendiği bu önemli görevleri yerine getirirken, Allah'ın hikmet ve adaletine uygun olarak hareket eder.
Özetle, İsrafil Meleği, İslam inancına göre kıyametin kopmasından sorumlu, Sur'a üfleyerek dünya hayatının sona ermesini ve dirilişi gerçekleştiren önemli meleklerden biridir. İsrafil Meleği, Allah'ın hikmetine uygun olarak görevlerini yerine getiren ve kıyamet günündeki büyük olayları başlatan yüce bir melektir.