İslamda Çocuklara Vurmak

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

İslam'da çocuklara vurmak, tartışmalı bir konudur ve farklı İslam alimleri ve hukuk okulları arasında farklı yorumlar bulunmaktadır. İslam dininde çocuk eğitimi, merhamet, sevgi ve sabır temelinde şekillendirilmiştir. Bu nedenle, İslam'ın temel prensipleri, çocuklara şiddet uygulamanın doğru olmadığını öğretir.
Öncelikle, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerinde çocuklara yönelik şiddetin öğretisi bulunmaz. Aksine, çocuklara merhamet göstermek, onları korumak, sevgiyle yetiştirmek ve sabırlı bir şekilde eğitmek teşvik edilir. Peygamber Efendimiz, çocuklarla sevgi ve şefkatle ilgilenmiş, onlara karşı nazik ve anlayışlı davranmıştır.
Kur'an'da, çocuklarla ilgili olarak şu şekilde buyrulur: "Rabbinizin izni olmaksızın hiçbir kimse ölmez. Ecelli gelince de, onu geciktirici bir saatten (geciktirecek) de olamaz." (Leyl Suresi, 31-32. Ayet) Bu ayet, her insanın ecelinin Allah tarafından belirlendiğini ve kimseye zulmederek veya şiddet uygulayarak onların ölümünü engelleyemeyeceğimizi anlatır.
Çocukları eğitirken İslam, olumlu yaklaşımları benimsememizi ve pozitif yöntemlerle öğretmeyi tavsiye eder. Çocuklara örnek olmak, onları sevgi ve saygı içinde büyütmek, empati kurmak, sabırlı olmak, yanlış davranışları anlayışla düzeltmek gibi yöntemler, İslam'ın çocuk eğitimine verdiği önemi yansıtır.
Hadislerde Peygamber Efendimiz, çocuklara olan davranışlarda şefkat ve merhametin vurgulanmasına özen göstermiştir. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Mümin kişi, gerek eşiyle, gerek çocuklarıyla, gerekse başkalarıyla olan davranışıyla tatlı dilli olup yumuşak huyludur."
Sonuç olarak, İslam'da çocuklara vurmak yerine onlara şefkat ve merhamet göstermek, sabırlı ve anlayışlı bir şekilde eğitmek ve onlara olumlu örnek olmak öğretilir. Çocukların doğru yönde yetiştirilmesi ve iyi bir Müslüman olarak yetiştirilmeleri, şiddetten uzak, sevgi ve saygı dolu bir atmosferde gerçekleşmelidir. Bu şekilde çocuklar, İslam'ın öğretilerine uygun olarak güçlü bir ahlaki temele sahip olabilirler.