İslam Tarihi İslam Tarihinde Melekler

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

İslam inancına göre, melekler Allah'ın yarattığı nuru ve varlıklarıdır. Melekler, İslam'ın temel inançlarından biri olan "iman"ın unsurlarından biri olarak kabul edilir. İslam tarihinde, meleklerin farklı görevleri ve özellikleri vardır. İşte İslam tarihinde meleklerle ilgili bazı önemli konular:

Cebrail (Gabriel): Cebrail, İslam inancına göre Allah'ın vahiyleri peygamberlere ileten meleğidir. Hz. Muhammed'e Kuran'ı indiren melek olarak bilinir.

Mikail (Michael): Mikail, İslam inancına göre rızık ve bereketin dağıtılmasından sorumlu melektir. Aynı zamanda ölüm meleği olarak da bilinir.

İsrafil (Raphael): İsrafil, İslam inancına göre kıyamet anında sura üfleyerek kıyameti başlatacak melektir.

Azrail (Azrael): Azrail, ölüm meleği olarak bilinir. İnsanların canlarını alır ve ölüm anlarını tespit eden melektir.

Ridvan Meleği: İslam geleneğine göre Bahçe Meleği anlamına gelen Ridvan Meleği, Bahai inancında da önemlidir. Ridvan Meleği'nin Bahai İnancı'ndaki rolü daha fazladır.

Meleklerin Yazıcıları ve Şahitleri: İslam inancına göre her insanın iyi ve kötü amellerini yazan melekler vardır. İyi işlerini yazan melek "Kiramen Katibin", kötü işlerini yazan melek "Karın Katibin" olarak bilinir.

Meleklerin Allah'a İtaati: İslam inancına göre melekler, Allah'ın emirlerine tam bir itaatle hareket eden varlıklardır. Onlar insanların duvarlarında olan her şeyi bilmeyen yaratıklardır ve sadece Allah'ın onları haberdar ettiği şeyleri bilirler.

Melekler, İslam inancında insanların hayatında, ölümünde, ahirette ve diğer birçok konuda aktif rol oynarlar. İslam tarihinde ve kültüründe melekler, Allah'ın yaratılmış varlıkları olarak önemli bir yere sahiptir ve İslam'ın temel öğretilerine ve inanç sistemine entegre edilmişlerdir.