İslam Dininde Azrail Meleğine Karşı Gelmek ? Anlatım

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
aaphotoAid-removed-background.png


İslam inancına göre, Azrail meleği, Allah'ın emriyle insanların canını alan melek olarak bilinir. Ölüm meleği olarak da adlandırılan Azrail, her insanın ölüm anında canını alan ve ruhunu bedeninden ayıran melektir. İslam'a göre, Azrail'in görevi, Allah'ın takdir ettiği zamanda insanların hayatını sonlandırmak ve ruhlarını almakla yükümlüdür.
Azrail meleğine karşı gelmek, İslam dininde kesinlikle hoş karşılanmayan bir davranıştır. Çünkü ölüm, Allah'ın iradesi ve takdiriyle gerçekleşen bir olaydır. İnsanlar ne zaman, nerede ve nasıl öleceklerini bilemezler. Bu nedenle, Azrail meleğine karşı gelmek veya onun görevini engellemeye çalışmak, insanın kaderine karşı gelmek anlamına gelir ve İslam inancına göre büyük bir günah olarak kabul edilir.
Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in hadislerinde, Allah'ın takdirine boyun eğmek, ölüm anında teslim olmak ve rıza göstermek önemle vurgulanmıştır. İslam dini, insanların yaşam boyunca iyi işler yapmalarını, Allah'a itaat etmelerini ve ahirete hazırlıklı olmalarını öğütler. Bu nedenle, Azrail meleğine karşı gelmek yerine, insanlar ölüm gerçeğiyle barışık olmalı, ölüme hazırlıklı olmalı ve Allah'ın emirlerine uygun yaşamalıdırlar.
İslam, insanların ölümü unutmamalarını ve hayatlarını ahiret bilinciyle sürdürmelerini öğütler. Bu bilinçle yaşayan bir Müslüman, ölüm anında Rabbine teslim olur ve rızasına uygun bir şekilde vefat eder. İslam inancına göre, doğru ve erdemli bir hayat sürdüren kişi, ölümünden sonra da Allah'ın rahmetine mazhar olur ve ebedi saadete ulaşır.