İslam Dininde İftira Atmak

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
aaphotoAid-removed-background.png

İftira, İslam dininde son derece ciddi bir günah olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim ve Hadislerde iftira atanların ne kadar büyük bir günah işledikleri ve cezalandırılacakları hakkında açık ve net uyarılar bulunmaktadır.
İslam'da iftira, bir kişinin masum birini, yapmadığı bir suçla suçlaması veya o kişi hakkında asılsız ve yanlış iddialarda bulunması anlamına gelir. Bu, hem dünya hayatında hem de ahirette ciddi sonuçlara yol açar.
Kur'an-ı Kerim'de iftira hakkında şöyle buyrulur:
"Yazıklar olsun o iftira edenlere, iftira altında kalanlara değil mi ki?" (Kur'an-ı Kerim, el-Kalem Suresi, 10. ayet)
"Kendilerine ne kötü bir azap dokunur! Zanla (iftira ile) geldiler." (Kur'an-ı Kerim, Yûsuf Suresi, 2. ayet)
Bu ayetlerde iftira atanların, ahirette ciddi bir ceza ile karşılaşacaklarına vurgu yapılmaktadır.
Ayrıca, Hz. Peygamber (sav) de iftiranın ciddiyetini ve zararlarını vurgulamıştır. Hadislerde şöyle buyrulur:
  1. Bir hadiste Hz. Aişe (ra) şöyle anlatır: "Rasûlullah (sav) buyurdular ki: "Birinizin içinden biri, (başkasını) çekiştirmeyi, ölü kardeşinin etini yemekten daha hoş karşılar." (Buhârî, Mezâlim, 4)
  2. Yine bir hadiste Hz. Aişe (ra) şöyle anlatır: "Rasûlullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz, kardeşine zulmetmekten kaçınsın! Kardeşine zulmetmek, ateşe odun taşımaktan daha kolaydır." (Buhârî, Mezâlim, 4)
Bu hadislerde iftiranın ve başkasını çekiştirmenin ne kadar ciddi bir mesele olduğu anlatılmaktadır. İslam'da iftira atan kişinin, masum birini suçlu durumuna düşürerek ona zarar verdiği ve haksız yere kötülemeye yol açtığı belirtilir.
İslam dininde iftira atan kişi, bu dünyada da ahirette de büyük bir sorumluluk altına girer. Bu nedenle, bir Müslüman olarak iftira atmaktan kaçınmak ve başkalarını haksız yere suçlamaktan uzak durmak önemlidir. İftiradan kaçınmak, toplumda güvenin ve huzurun korunmasına yardımcı olur ve kişinin kendi ruhsal gelişimine katkı sağlar. Bunun yerine doğruluk, dürüstlük, adalet ve hoşgörü gibi İslami değerler üzerine hareket etmek, toplum içinde olumlu bir etki yaratır ve bireyin ruhsal huzurunu sağlar.