Dua İmsak İle Sabah Arası Zenginlik Duası

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
*İMSAK İLE SABAH ARASINDA ZENGİNLİK TALEBİ İÇİN OKUNACAK DUA*
(Okuyana ummadığı yerden rızık gelir, 40 gün geçmeden, mutlaka dünya imkanları topluca gelir )
İbnü Ayyâd (Rahimehullâh)ın beyanı vechile; meşayih hazaratı zenginlik talebi için, imsak ile sabah namazı arasında okunacak bazı zikirleri hadis-i şeriflerden cem etmişlerdir ki bunlardan biri de
👇
:
*1 Kere Okunacak*
*سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ، سْبْحَانَ مَنْ يَمُنُّ وَ لَا يُمَنُّ عَلَيْه، سْبْحَانَ مَنْ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْه، سْبْحَانَ مَنْ يُبْرَأُ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَيْهِ، سْبْحَانَ مَنِ التَّسْبِيحُ مِنَّةٌ مِنْهُ عَلَى مَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْه، سْبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ كُلُّ شَيْئٍ بِحَمْدِهِ، سْبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الْجَمِيعُ تَدَارَكْنِي بِعَفْوِكَ فَإِنِِّي جَزُوعٌ*
Sonra 100 defa
👇

*(Estağfirullâh)*
*Türkçe Okunuşu:*
"Sübhânallâhi'l-'azîmi ve bi hamdihî, sübhâne men yemünnü ve lâ yümennü 'aleyhi, sübhâne men yücîru ve lâ yücâru 'aleyhi, sübhâne men yübra'ü mine'l-havli ve'l-kuvveti ileyhi, sübhâne meni't-tesbîhu minnetün minhü 'alâ meni'ğtemede 'aleyhi, sübhâne men yüsebbihu küllü şey'in bi hamdihî, sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ men yüsebbihu lehü'l-cemî'u tedâraknî bi 'afvike fe innî cezû'un"
Çektikten sonra 100 tane Estağfirullâh çekilecek
*Manası:*
"O Büyük Allâh'ı tesbîh eder ve O'na hamdederim. Yap tığı iyilikleri sayan fakat Kendisine hiçbir iyilik sayılamayan Zat'ı tesbîh ederim. (Dilediğini) kurtaran fakat Kendisinden kimse kurtarılamayan Zât'ı tesbîh ederim.
("Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez.' anlamı na gelen 'Lâ havle...' zikri okunarak, kendinde) güç ve kuvvet (vehmetmek)ten berî olunup ancak Kendisine ilticâ edilen Zat'ı (bütün noksanlıklardan tenzih ve) tesbîh ederim.
Ancak Kendisine îtimâd eden kimselerin, Yüce Zâtı'nı tesbîh etmeleri yine O'nun kendilerine bir lütfu olan Zât'ı tesbîh ederim. Her şeyin Kendisine hamd ile tesbîhte bulun duğu Zât'ı tesbîh ederim. Seni tesbîh ederim. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey her şeyin Kendisini tesbîh ettiği Zât! Bana affınla yetiş, şüphesiz ben (maddi ve mânevi sıkıntıla rımdan dolayı) çok dertliyim." *tesbîhâtıdır ki*
*bunu okuduktan sonra 100 kere istiğfar eden kişiye kırk gün geçmeden mutlakā dünya imkânları topluca gelecektir ve bu, denenmiş bir faydadır.*
(Ahmed ibnü Ayyad, el-Mefähru'l-'aliyye fi'l-me 'ásiri's-Sazeliyye, sh:158; Ahmed el-Habib, Hizbu Ahmed el-Habib, Mecmu'u Resail Sufiyye, sh: 135)