İftardan Önce Kadr Suresi Okumak

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png


Alî (Radıyallâhu Anh)ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Her kim oruç tutar da iftarından önce onu ('İnnâ Enzelnâhü Suresi'ni) bir kere okursa Allâh-u Te'âlâ onun orucunu, namazını ve (gece) kıyamını (teheccüd ve teravih namazlarını) kabul eder ve kabrinden çıkarken melekler onu cehennemden azad olmakla müjdeler." [es-Süyûtî, Zeylü'l-Le'âli'l-masnû'a, rakam:154, sh:140; İbnü 'Arrâk, Tenzîhü'ş-şerî'a, Fezâilü'l-Kur'ân, fasıl:3, rakam:74, 1/306]