İşlerinizde Başarı İçin İhlas Suresi Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
İşlerinizde Başarı İçin İhlas Suresi Havassı

İşlerinde başarılı olmak ve bütün hastalıklardan da Allah’ın izniyle şifa bulmak için, İhlas suresinin aşağıdaki sekizli hatemini misk, zaferan ve gülsuyu ile Perşembe günü birinci saat olan Müşteri saatinde yaz. Allah rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ile İnşirah, ikinci rekatta Fatiha ile Nasr surelerini oku. Namazdan sonra Allah Teala hazretlerine 313 defa tevbe istiğfar et. 313 defa salavati şerife getirip, 1002 defa İhlas suresini oku. Her 100 defanın başında da bir defa:

Ekran-goruntusu-2023-07-24-210750.png


İşlerinde Başarılı Olmak İçin İhlas Suresi Havası
Ecib yâ Rukyâîl ve yâ Cebrâîl ve yâ Mîkâîl ve yâ İsrâfîl ve yâ Anyâîl ve yâ Semsemâîl ve yâ Kesfeyâîl ve sâıdûnî bi bülûğu maksadî ve müntehâ emelî bi hakkil melikil hakkil celîl. Ve seyyidinâ Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Ellezî atâhül vahyi vet tenzîl.

Bu kasemi okursun. Amelini tamamladıktan sonra hatemi üzerinde taşırsın. Bu ameli yapan kimse büyük bir sırra nail olur ve her işinde başarılı olup, bütün hastalıklardanda Allah Teala nın izniyle şifa bulur.
İhlas suresinin sekizli hatemi budur:

Ekran-goruntusu-2023-07-24-210843.png