Havas İlmi Üşütme Ve Ateşlenme Gibi Hastalıklar İçin Hatem

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Aşağıdaki hatemi sarı bir kağıt üzerine, hatemin etrafınada aşağıda gelecek olan Ayeti kerimeleri yazıp hastanın başına koyarsan, hastalık ondan gider ve bir daha dönmez. Yazılacak hatem budur:

ddfsdf.png


Hatemin etrafına yazılacak Ayetler budur:

az.png

az2.png


Bismillâhirrahmânirrahîm Zâlike tahfîfün min rabbiküm ve rahmeh. Yürîdüllâhi en yühaffife anküm ve
hulikal insânü daîfâ. Elâne haffefallâhü anküm ve
alime enne fîküm da'fâ. Yâ nârukûnî berden ve
selâmen alâ İbrâhîm. Rabbenekşif annel azâbe innû
mü'minân. Ve in yemses kallâhü bi durrin felâ kâşife
lehü illâ hüve ve in yemseske bi hayrin fe hüve alâ
külli şeyin kadîr. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Kaynak : Elcevahirul lemmaah